Obwodnica Człuchowa w ciągu dróg krajowych nr 22 i 25

Wartość zadania: 3.181.395,00 zł

Termin realizacji umowy: lata 2021-2025

 

Inwestor

Jednostka projektowa

Data ostatniej aktualizacji: 04.03.2022r